Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Veröffentlichen von Inhalten im Internet Senden von Nachrichten im Internet
Senden von MMS an ein Mobiltelefon Telefonunterhaltungen
Κωδικός ερώτησης: 12519 29/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der vorgeschlagenen Aktionen stellt einen Podcast dar (nach Bedarf)?

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Welche der vorgeschlagenen Aktionen stellt einen Podcast dar (nach Bedarf)?