Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

SMS (Short Message Service) Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Instant Messaging (IM) Message Security Protocol (MSP)
Κωδικός ερώτησης: 12522 30/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

When we use our mobile phone in order to communicate, we can send and receive short text messages

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11