Κωδικός ερώτησης: 1258 8/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε το κελί που περιέχει τη λέξη μητρική στο τρέχον φύλλο εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Επιλέξτε το κελί που περιέχει τη λέξη μητρική στο τρέχον φύλλο εργασίας.