Κωδικός ερώτησης: 126 4/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Apply 1,5" width on the first column of the table, 2,5" on the second column, and 1,5" on the third one.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Microsoft Word 365Google Docs

 

 

 


Apply 1,5" width on the first column of the table, 2,5" on the second column, and 1,5" on the third one.