Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Πρωτόκολλο μεταφοράς και υπερσύνδεση Πρωτόκολλο μεταφοράς και όνομα τομέα (domain name)
Πρωτόκολλο μεταφοράς και επέκταση που υποδηλώνει τον τύπο του οργανισμού Πρωτόκολλο μεταφοράς και επέκταση που υποδηλώνει τη χώρα προέλευσης της ιστοσελίδας
Κωδικός ερώτησης: 12641 11/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τα τμήματα http:// και infolearn της διεύθυνσης ιστοσελίδας (url) http:///www.infolearn.gr ονομάζονται:

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Τα τμήματα http:// και infolearn της διεύθυνσης ιστοσελίδας (url) http:///www.infolearn.gr ονομάζονται: