Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Αποτρέπει την κατά λάθος διαγραφή των δεδομένων Αποτρέπει τη μόλυνση τους από ιούς Η/Υ
Κάνει ασφαλέστερη τη μεταφορά των δεδομένων στο internet Αποτρέπει την αντιγραφή τους από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες
Κωδικός ερώτησης: 12642 12/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Η κρυπτογράφηση (encryption) των πληροφοριών…

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Η κρυπτογράφηση (encryption) των πληροφοριών…