Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Η περιήγηση στο διαδίκτυο (browsing) Η λήψη αρχείων (downloading)
Η χρήση ενός τείχους προστασίας (firewall) Η χρήση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού (digital certificate)
Κωδικός ερώτησης: 12646 14/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες απαιτεί προσοχή όσον αφορά τη μόλυνση ενός υπολογιστή από ιο (virus) όταν χρησιμοποιείται το διαδίκτυο (internet);

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες απαιτεί προσοχή όσον αφορά τη μόλυνση ενός υπολογιστή από ιο (virus) όταν χρησιμοποιείται το διαδίκτυο (internet);