Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Είναι ένας ηλεκτρονικός έλεγχος για το λογισμικό (software) Είναι ένας έλεγχος ταυτοποίησης σχετικά με τα συνημμένα αρχεία ενός μηνύματος
Είναι ένας έλεγχος ταυτοποίησης για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Είναι ένας ηλεκτρονικός έλεγχος για το υλικό του Η/Υ (hardware)
Κωδικός ερώτησης: 12647 15/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα μια ψηφιακή υπογραφή (digital signature)

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Ποια από τις παρακάτω προτάσεις  περιγράφει καλύτερα μια ψηφιακή υπογραφή (digital signature)