Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Es handelt sich um das elektronische Überprüfen der Software. Es handelt sich um das Verifizieren von den angehängten Dateien einer Nachricht.
Es handelt sich um das Verifizieren von E-Mail-Nachrichten. Es handelt sich um das elektronische Überprüfen der Hardware.
Κωδικός ερώτησης: 12647 23/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der folgenden Sätze beschreibt am besten eine digitale Unterschrift?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Welche der folgenden Sätze beschreibt am besten eine digitale Unterschrift?