Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Το άνοιγμα ενός συνημμένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Η διαγραφή ενός μηνύματος με υψηλή προτεραιότητα
Η αντιγραφή ενός αρχείου από κάποιο δίσκο του υπολογιστή μας σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Η μετακίνηση ενός μη αναγνωσμένου μηνύματος σε έναν άλλο φάκελο αλληλογραφίας
Κωδικός ερώτησης: 12648 16/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να μολύνει τον Η/Υ με ιό;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να μολύνει τον Η/Υ με ιό;