Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

We should save it to our computer and then scan it with an updated antivirus application. We should delete it immediately.
We should open it and then scan it with an updated antivirus application. We should save it to a floppy disk.
Κωδικός ερώτησης: 12650 17/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

What should we do when we receive an email containing an important file as attachment, if we can’t be sure of the safety of this file?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012

 

 

 


What should we do when we receive an email containing an important file as attachment, if we can’t be sure of the safety of this file?