Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

…στον παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου …στον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου
…στον παροχέα υπηρεσιών αναζήτησης στο διαδίκτυο …σε μια υπηρεσία ανεύρεσης εργασίας στο διαδίκτυο
Κωδικός ερώτησης: 12652 17/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το ακρωνύμιο ISP αναφέρεται…

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Το ακρωνύμιο ISP αναφέρεται…