Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

den E-Mail-Dienstanbieter. den Internetdienstanbieter.
den Internetsuchdienstanbieter. einen Internetsuchdienstanbieter für Jobs.
Κωδικός ερώτησης: 12652 25/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Die Abkürzung ISP bezieht sich auf ...

 

 

 


Die Abkürzung ISP bezieht sich auf ...