Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Είναι μια ψηφιακή πιστοποίηση των αριθμών των επισκέψεων που έχουν γίνει σε έναν δικτυακό τόπο Είναι μια ψηφιακή πιστοποίηση ότι ο δικτυακός τόπος δεν περιέχει ιούς
Είναι μια ψηφιακή πιστοποίηση που αποδεικνύει την αυθεντικότητα ή τη γνησιότητα ενός δικτυακού τόπου Είναι μια ψηφιακή πιστοποίηση που βεβαιώνει ότι ένας δικτυακός τόπος είναι ασφαλής
Κωδικός ερώτησης: 12657 19/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα ένα ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate);

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα ένα ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate);