Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Es handelt sich um ein digitales Zertifizieren der Anzahl der Besuche auf eine Website. Es handelt sich um ein digitales Zertifizieren, dass die Website virenfrei ist.
Es handelt sich um ein digitales Zertifizieren, das die Authentizität bzw. die Originalität einer Website beweist. Es handelt sich um ein digitales Zertifizieren, das versichert, dass eine Website sicher ist.
Κωδικός ερώτησης: 12657 27/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der folgenden Sätze beschreibt am besten ein digitales Zertifikat?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Welche der folgenden Sätze beschreibt am besten ein digitales Zertifikat?