Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Η προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Η διαγραφή ενός μη αναγνωσμένου μηνύματος
Η μετακίνηση ενός μη αναγνωσμένου μηνύματος σε έναν άλλο φάκελο αλληλογραφίας Το άνοιγμα ενός συνημμένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Κωδικός ερώτησης: 12659 18/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να μολύνει τον Η/Υ με ιό;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressΑλληλογραφία των WindowsWindows Live Mail 2012

 

 

 


Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να μολύνει τον Η/Υ με ιό;