Κωδικός ερώτησης: 1278 7/10
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Rename the Sheet3 worksheet to SheetFor2004

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Microsoft Excel 365Google Sheets

 

 

 


Rename the Sheet3 worksheet to SheetFor2004