Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

χαρακτήρες, αρχεία, φακέλους γραμμές, στήλες, φύλλα εργασίας
πεδία, εγγραφές, πίνακες προτάσεις, παραγράφους,έγγραφα
Κωδικός ερώτησης: 12846 27/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μια βάση δεδομένων αποτελείται συνήθως από...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Μια βάση δεδομένων αποτελείται συνήθως από...