Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Τερματισμός λειτουργίας (Τερματισμός) Κλείδωμα
Αποσύνδεση Επανεκκίνηση
Κωδικός ερώτησης: 12879 13/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια εντολή πρέπει να επιλέξουμε για να τερματίσουμε σωστά την λειτουργία του υπολογιστή

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Ποια εντολή πρέπει να επιλέξουμε για να τερματίσουμε σωστά την λειτουργία του υπολογιστή