Κωδικός ερώτησης: 1288 25/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C22:J22 ώστε οι αριθμοί να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων και χωρίς δεκαδικά ψηφία.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C22:J22 ώστε οι αριθμοί να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων και χωρίς δεκαδικά ψηφία.