Λύση - Hot Spot
hotspot
Κωδικός ερώτησης: 12884 14/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Κάντε κλικ στην εντολή με την οποία μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10