Κωδικός ερώτησης: 1299 16/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε τον αριθμό του κελιού C7 από 7,0 σε 8,0.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Αλλάξτε τον αριθμό του κελιού C7 από 7,0 σε 8,0.