Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Apple Safari Mozilla Firefox
Mozilla Thunderbird Internet Explorer
Κωδικός ερώτησης: 13509 20/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παραπάνω επιλογές δεν αντιστοιχεί σε φυλλομετρητή ιστού (web browser);

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Ποια από τις παραπάνω επιλογές δεν αντιστοιχεί σε φυλλομετρητή ιστού (web browser);