Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Really Simple Syndication Really Simple Subscription
Ready Small Syndication
Κωδικός ερώτησης: 13510 29/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Aus welchen Wörtern besteht die Abkürzung RSS?

 

 

 


Aus welchen Wörtern besteht die Abkürzung RSS?