Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Είναι ένα πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων με πολύ μεγάλο μέγεθος. Είναι ένας τρόπος διάθεσης αρχείων ήχου και βίντεο μέσω του Διαδικτύου.
Είναι μια συσκευή αναπαραγωγής αρχείων πολυμέσων. Τίποτα από τα παραπάνω.
Κωδικός ερώτησης: 13513 23/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παραπάνω επιλογές περιγράφει καλύτερα τον όρο podcast;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Ποια από τις παραπάνω επιλογές περιγράφει καλύτερα τον όρο podcast;