Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Να πέσει θύμα απάτης. Να αποκαλύψει άθελά του προσωπικά στοιχεία.
Να παρενοχληθεί ή να εκβιασθεί από άλλους χρήστες. Όλα τα υπόλοιπα.
Κωδικός ερώτησης: 13518 25/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι από τα παραπάνω μπορεί να συμβεί σε κάποιον χρήστη του Διαδικτύου;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Τι από τα παραπάνω μπορεί να συμβεί σε κάποιον χρήστη του Διαδικτύου;