Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Να τους απαγορεύσουν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Να επιβλέπουν την δραστηριότητά τους στο Διαδίκτυο και να τα ενημερώσουν για τις διάφορες απειλές.
Κωδικός ερώτησης: 13520 12/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι από τα παραπάνω πρέπει να κάνουν οι γονείς για να προστατευσουν τα παιδιά τους από τις απειλές του Διαδικτύου;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Τι από τα παραπάνω πρέπει να κάνουν οι γονείς για να προστατευσουν τα παιδιά τους από τις απειλές του Διαδικτύου;