Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Να καθορίζουν χρονικά όρια χρήσης του υπολογιστή. Να μην τους επιτρέπουν να παίζουν παιχνίδια στον υπολογιστή.
Κωδικός ερώτησης: 13521 13/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι είναι σωστό να κάνουν οι γονείς ώστε τα παιδιά τους να κάνουν σωστή χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Τι είναι σωστό να κάνουν οι γονείς ώστε τα παιδιά τους να κάνουν σωστή χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου;