Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Short Message Service Simple Message Service
Short Message Subscription Simple Message Subscription
Κωδικός ερώτησης: 13522 14/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το ακρώνυμο SMS προέρχεται από τις λέξεις...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Το ακρώνυμο SMS προέρχεται από τις λέξεις...