Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Voice Over Internet Protocol Voice On Internet Prorocol
Voice on International Protocol Voice Over Internetional Protocol
Κωδικός ερώτησης: 13524 16/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το ακρώνυμο VoIP προέρχεται από τις λέξεις...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Το ακρώνυμο VoIP προέρχεται από τις λέξεις...