Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

FTP VoIP
Κωδικός ερώτησης: 13525 17/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιο πρωτόκολλο επιτρέπει την συνομιλία με ήχο μέσω του Διαδικτύου;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Ποιο πρωτόκολλο επιτρέπει την συνομιλία με ήχο μέσω του Διαδικτύου;