Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 13526 18/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε μία εφαρμογή άμεσων μηνυμάτων η συνομιλία γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Όταν χρησιμοποιείτε μία εφαρμογή άμεσων μηνυμάτων η συνομιλία γίνεται σε πραγματικό χρόνο.