Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 13527 19/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Οι περισσότερες εφαρμογές ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων δεν επιτρέπουν την αποστολή αρχείων.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Οι περισσότερες εφαρμογές ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων δεν επιτρέπουν την αποστολή αρχείων.