Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

a web site where many users can exchange opinions. a personal web page where one can publish his/her texts/articles.
Κωδικός ερώτησης: 13529 37/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

A forum is…

 

 

 


A forum is…