Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Είναι μια προσωπική ιστοσελίδα την οποία κάποιος χρήστης μπορεί να δημιουργήσει δωρεάν. Μπορεί να περιλαμβάνει εικόνες, video και άλλο περιεχόμενο.
Ονομάζεται και "ηλεκτρονικό ημερολόγιο". Όλα τα υπόλοιπα.
Κωδικός ερώτησης: 13530 20/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ένα ιστολόγιο (blog)...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Ένα ιστολόγιο (blog)...