Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Ο υπολογιστής σας κολλάει πολύ συχνά. Ο υπολογιστής σας κλείνει ξαφνικά.
Κάποια αρχεία έχουν σβηστεί από τον υπολογιστή σας. Για όλα τα παραπάνω.
Κωδικός ερώτησης: 13535 23/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Για ποιό από τα παραπάνω μπορεί να ευθύνεται ένας ιός υπολογιστή (virus);

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Για ποιό από τα παραπάνω μπορεί να ευθύνεται ένας ιός υπολογιστή (virus);