Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Να είστε επιφυλακτικοί με τους αγνώστους και να μην αποκαλύπτετε πολλές πληροφορίες στο προφίλ σας. Να δημοσιεύετε πληροφορίες σχετικά με το καθημερινό σας πρόγραμμα ή ενεδεχόμενα διαστήματα απουσίας από το σπίτι.
Να περιορίζετε την πρόσβαση στο υλικό σας σε άτομα τα οποία δεν γνωρίζετε καλά ή δεν εμπιστεύεστε.
Κωδικός ερώτησης: 13550 26/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι από τα παραπάνω δεν είναι σωστό να κάνετε όταν είστε μέλος σε κάποια Διαδικτυακή κοινότητα;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Τι από τα παραπάνω δεν είναι σωστό να κάνετε όταν είστε μέλος σε κάποια Διαδικτυακή κοινότητα;