Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

zur Registerkarte "Inhalt" vom Dialogfenster "Internetoptionen" navigieren. zur Registerkarte "Verbindungen" vom Dialogfenster "Internetoptionen" navigieren.
zur Registerkarte "Fortgeschrittene" vom Dialogfenster "Internetoptionen" navigieren. zur Registerkarte "Programme" vom Dialogfenster "Internetoptionen" navigieren.
Κωδικός ερώτησης: 13552 35/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Die Feeds werden automatisch nach einem Zeitplan aktualisiert. Um diesen Zeitplan zu ändern, soll man ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Die Feeds werden automatisch nach einem Zeitplan aktualisiert. Um diesen Zeitplan zu ändern, soll man ...