Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 13555 29/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ο δικτυακός τόπος Wiktionary.org είναι ένα διαδικτυακό λεξικό το οποίο εμπλουτίζεται μόνο από ειδικούς επιστήμονες.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Ο δικτυακός τόπος Wiktionary.org είναι ένα διαδικτυακό λεξικό το οποίο εμπλουτίζεται μόνο από ειδικούς επιστήμονες.