Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Richtig Falsch
Κωδικός ερώτησης: 13555 38/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Die Website Wiktionary.org ist ein Internetwörterbuch, wo nur Fachwissenschaftler beitragen dürfen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Die Website Wiktionary.org ist ein Internetwörterbuch, wo nur Fachwissenschaftler beitragen dürfen.