Κωδικός ερώτησης: 138 4/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Insert the phrase Hello World in the document already open. The word World should be written in 20pt, bold, italics and underlined font.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Google Docs

 

 

 


Insert the phrase Hello World in the document already open. The word World should be written in 20pt, bold, italics and underlined font.