Κωδικός ερώτησης: 14 2/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ελαχιστοποιήστε την κορδέλα (ribbon) της εφαρμογής.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Ελαχιστοποιήστε την κορδέλα (ribbon) της εφαρμογής.