Κωδικός ερώτησης: 1517 7/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Sort all data of the active worksheet firstly by column data01 then by column data02 and then by column data03. Apply all sortings in ascending order.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Microsoft Excel 365

 

 

 


Sort all data of the active worksheet firstly by column data01 then by column data02 and then by column data03. Apply all sortings in ascending order.