Κωδικός ερώτησης: 1539 12/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Insert your birthday date in the cell A1. Insert a function in the cell A2 that always displays the current date. Insert a function in the cell A3 that displays the number of the days you have lived. Format the cell A3 in Number category with a thousand separator and without decimals.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016