Κωδικός ερώτησης: 154 9/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου εφαρμόστε αριστερή εσοχή 1,2 εκατοστών και δεξιά εσοχή 1,6 εκατοστών.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google