Κωδικός ερώτησης: 155 10/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Set first line indentation in 0,5" to the paragraph which begins with the text It has been suggested that the origins of rebetiko...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Google Docs