Κωδικός ερώτησης: 158 12/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ορίστε την απόσταση της πρώτης παραγράφου από την δεύτερη (το διάστημα μετά) σε 12 στιγμές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google