Κωδικός ερώτησης: 162 16/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε πλήρη στοίχιση στη δεύτερη παράγραφο, εσοχή πρώτης γραμμής 1,3 εκατοστών, την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των γραμμών της παραγράφου (διάστιχο) σε 1,5 γραμμή και ρυθμίστε την απόσταση από την πρώτη παράγραφο (διάστημα πριν) σε 10 στιγμές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google