Κωδικός ερώτησης: 1712 21/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Υπολογίστε τη μέγιστη τιμή για την περιοχή κελιών D5 έως G10 στο κελί D12.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Υπολογίστε τη μέγιστη τιμή για την περιοχή κελιών D5 έως G10 στο κελί D12.