Κωδικός ερώτησης: 175 2/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε την δεύτερη παράγραφο και εφαρμόστε τρίστηλη διάταξη. Μεταξύ των στηλών προσθέστε μια κατακόρυφη γραμμή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Επιλέξτε την δεύτερη παράγραφο και εφαρμόστε τρίστηλη διάταξη. Μεταξύ των στηλών προσθέστε μια κατακόρυφη γραμμή.